หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebookครูและบุคลากร
  • ครูช่วงชั้นที่ 1 ( ป. 1 - ป. 3 )
  • ครูช่วงชั้นที่ 2 ( ป. 4 - ป. 6 )
  • ครูช่วงชั้นที่ 3 ( ม. 1 - ม. 3 ) 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
  • ศูนย์การเรียนรู้ท่าจีน
  • ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจไทย
  • ศูนย์การเรียนรู็ห้องสะเต็มศึกษา
  • ศูนย์การเรียนรู้แนะแนว
  • ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
  • ศูนย์การเรียนรู้ส้มโอ
  • ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด

ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน


จำนวนผู้เข้าชม

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 กรกฎาคม ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ...

อ่านต่อ.. »


ท่านผู้บริหาร คณะครู

ท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัย "เดินระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี"ประจำปีการ 2559 ณ โรงเรียนพูลเจริญพิทยาคม 20 มิถุนายน 2559 ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมข้าราชการครู

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร...

อ่านต่อ.. »


โครงการวิถีพุทธ

                            โครงการวิถีพุทธ  "กิจกรรมแว่วเสียงธรรม"              ...

อ่านต่อ.. »


ท่านผู้บริหาร มอบทุน

ท่านผู้บริหาร มอบทุนสหกรณ์นักเรียน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ...

อ่านต่อ.. »


ท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการแข่งขันทักษะภาษาไทย

ท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา                       เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการแข่งขันทักษะภาษาไทย           ...

อ่านต่อ.. »


ท่านผู้บริหาร คณะครู ประธานกรรมการสถานศึกษา รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี

ท่านผู้บริหาร คณะครู ประธานกรรมการสถานศึกษา รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี เครือข่ายพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2559 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม (วงเวี...

อ่านต่อ.. »


วันไหว้ครู 9 มิถุนายน 2559

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดมงคลนิมิตรมงคลพิทยาคาร ในวันที่ 9 มิถุนายน  25559  เวลา 9.00 น. ถวายภัตตาหารพระ จำนวน 9 รูป พิธีเสร็จสิ้น 10.00 น. เป็นกิจกรรมวันไหว้ครู ของนักเรียน ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายเศรษฐพัฒน์  สลับศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ